Home

Treća Francusko - Srpska konferencija o životnom okruženju
"Upravljanje otpadom"
Beograd 17. - 18. jun 2009.
Opšte napomene

Energija, voda, otpad, klimatske promene i problemi u oblasti zaštite životne sredine su postavljeni kao najvažniji problemi današnjice i predstavljaju jedan od prvih prioriteta u većini nacionalnih, ali i mećunarodnih organizacija.
Ova pitanja su od naročitog značaja u okviru jedinica lokalne samouprave koje imaju određene nadležnosti za njihova rešavanja. Takođe, u okviru skorašnjih aktivnosti koje su zajednički realizovali Savet Evrope i predstvnici lokalnih samouprava u Srbiji i Francuskoj na temu upravljanja učinkom, tema zaštite životne sredine je pomenuta u više navrata. SKGO daje podršku projektima iz oblasti zaštite životne sredine, kao što je to bio slučaj sa partnerima iz Norveške.
Istraživanje iz ove oblasti je u velikoj meri podržano od strane Akademije nauka i naučne javnosti. Odgovarajući na pokazano interesovanje koje su pokazali istraživači iz Francuske i Srbije, kao i na ukazanu potrebu za poboljšanjem naučne saradnje u jugoistočnoj Evropi, Institut u Vinči, francuska Akademija nauka i ambasada Republike Francuske su u dva navrata organizovali evropski letni univerzitet :

 • "Prvi francusko-srpski letnji univerzitet na temu obnovljivi izvori energije i multidisciplinarni pristup zaštiti životne", koji se održao u Srbiji, u Vrnjačkoj banji, u periodu od 17. – 24. oktobra 2006. godine ;
 • "Drugi francusko-srpski letnji univerzitet na temu: kontrola kvaliteta vode i zdravlja", koji se održao u Srbiji, u Vrnjačkoj banji, u periodu od 7. – 13. oktobra 2007. godine

Ova dva letnja univerziteta su imala veliki uspeh (Prvi Francusko - Srpski letnji univerzitet i Drugi Francusko - Srpski letnji univerzitet) : svaki put se na ovim događajima okupilo tridesetak studenata master i doktorskih studija, kao i tridesetak istraživača, profesora i akademika iz različitih zemalja jugoistočne Evrope (Albanija, BiH, Bugarska, Rumunija, Makedonija, Turska, Srbija, Kipar) iz Francuske, Rusije, Belorusije i SAD.

SKGO i Institut u Vinči predlažu ambasadi Republike francuske u Beogradu organizaciju "Francusko-Srpske konferencije o životnom okruženju" posvećenu temi Upravljanja otpadom i zaštiti životne sredine. Ovaj skup bi, za razliku od prethodna dva, okupio širu publiku i ne bi se odnosio samo na usko naučni krug učesnika: naime, cilj je da se zajednički predstave naučni, institucionalni i obrazovni pristup koji bi bio omogućen pozivanjem predstavnika lokalnih samouprava i predstavnika naučnih i obrazovnih institucija koji se bave temom otpadom. Na vrh

Ciljevi

 • Približiti naučnu javnost i odlučioce na lokalnom nivou na temu upravljanja otpadom ;
 • Uspostaviti mreže na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou, uključujući istraživačke institucije, kao i odlučioce, pre svega, na lokalnom nivou kada su u pitanje teme upravljanaj otpadom i zaštita životne sredine;
 • Omogućiti zemljama jugoistočne Evrope da učestvuju u razvoju i primeni novih tehnologija u oblasti zaštiti životne sredine, zahvaljujući saradnji francuskih i evropskih institucija.
 • Očekivani rezultati
  • Razmena dobrih praksi između lokalnih samouprava u regionu, kao i sa jedinicama lokalne samouprave iz Francuske i Evrope na temu upravljanja otpadom, u okviru razvoja decentralizovane saradnje;
  • Bolja integracija Srbije i zemalja regiona u evropsku istraživačku mrežu;
  • Promovisanje naučnog obrazovanja i uključivanja mladih u nove tehnologije u oblasti zaštite životne sredine;
  • Priprema za dugoročnije projekte koji će biti finansirani iz evropskih fondova (IPA…).
Na vrh

Učesnici

Iz oblasti nauke :

 • 30 učesnika, od kojih polovina ima manje od 35 godina: studenti, istraživači, inženjeri koji se bave oblašću upravljanja otpadom koji dolaze iz regiona ili drugih evropskih zemalja ;

Iz oblasti lokalne samouprave :

 • 50 predstavnika lokalne samouprave iz regiona i Francuske ;
 • Desetak predavača specijalizovanih za operativno upravljanje otpadom, kako iz javnog tako iz privatnog sektora (specijalizovana preduzeća…).
Na vrh

Partneri

 • Osim SKGO i Instituta u Vinči, glavni partneri za organizaciju letnjeg univerziteta su sledeći:
  • Ministarstvo za zaštitu životne sredine u Srbiji
  • Ministarstvo za nauku u Srbiji
  • Akademija nauka i umetnosti u Srbiji
  • Ministarstvo inostranih i evropskih poslova u Francuskoj
  • Ministarstvo za nauku
  • Ministarstvo za istraživanje
  • Agencija za zaštitu životne sredine i upravljanja energijom
  • Privatna preduzeća
Na vrh

Mesto

Institut VINČA, Beograd 16.jun 2009.

Sava Centar, Beograd, 17 do 19 jun 2009.
Na vrh

Organizacioni komitet

Na vrh

Program


SEMINAR O UPRAVLJANJU OTPADOM
RAZMENA ISKUSTAVA IZMEĐU FRANCUSKE I SRBIJE
17-18. JUN, BEOGRAD SAVA CENTAR

Sreda, 17. Jun 2009. Sala Annex B
14:00 Registracija učesnika
14:30 - 15:30 Otvaranje seminara
Ðorđe Staničić, Generalni sekretar SKGO (čeka se potvrda)
H.E. M. Žozef M. Ljoveras, Šef Delegacije Evropske komisije u Srbiji (čeka se potvrda)
Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja
Pjer Dibman, drugi sekretar, Delegacije Evropske komisije u Srbiji
Alan Fremon, zamenik gradonačelnika Never i predsednik grupe srpskih gradova Ujedinjenih gradova Francuske
Nj.E. Žan-Fransoa Teral, ambasador Francuske u Srbiji
Novi zakonodavni okvir Republike Srbije
15:30 - 16:00 Prezentacija novog Zakona i Strategije o upravljanju otpadom
Radmila Šerović, Šef odseka, Odsek za upravljanje komunalnim i posebnim tokovima otpada, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja
16:00 - 16:15 Pauza
Lokalne vlasti i upravljane otpadom u Francuskoj
16:15 - 16:45 Prezentacija kratke istorije Francuske u kontekstu upravljanja otpadom
Mod Lelievr, predstavnik asocijacije EKO gradonačelnika i savetnik opštine Sent Denis
16:45 - 17:30 Upravljanje otpadom u Francuskoj, primer grada Nevera Žan Rene Leroj ,gradonačelnik Furšambo i potpredsednik zajednica grada Nevera, odgovoran za sakupljanje i tretman otpada i životnu sredinu Adam Pavela, odgovoran za odsek otpada
Kristof Šavr, direktor agencije Allier Nièvre, Véolia
Delfin Kuzinije, odgovorna za oblast Loire Auvergne Nièvre, Véolia
17:30 - 18:00 Pauza za kafu
Tehnike za obradu otpada – uporedni pristup
18:00 - 18:30 Regionalizacija upravljanja otpadom u Srbiji
Nemanja Stanisavljević, Univerzitet Novi Sad, Odsek za inženjerstvo zaštite životne sredine
Vladica Dragosavljević, Opština Inđija
18:30 - 19:00 Uvođenje upravljanja otpadom i problemi velike srpske opštine
Dejan Jovanović,načelnik, uprava za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Grad Niš
19:00 - 19:30 Prezentacija rešenja koje nude francuska preduzeća lokalnim vlastima
Mišel Fure, direktor za medjunarodne aktivnosti, Saur preduzeće
Hug Levaser, preduzeće Seche Žak Esparbje, predsednik , SICTOM Lavora
19:30 - 20:00 Diskusija i pitanja
20:00 - 21:30 Večera u Art Kafeu

Četvrtak, 18. Jun Sala Annex B
08:45 Registracija učesnika
Upravljanje otpadom u evropskom kontekstu
09:00 - 09:30 Evropsko zakonodavstvo i norme, razmena iskustva
Elizabet Ponsele, odgovorna za medjunarodne odnose, direkcija za otpad i zemljište ADEME
Aktivnosti MISP programa u sektoru upravljanja otpadom
09:30 - 10:00 Prezentacija rada Programa podrške opštinskoj infrastrukturi sa srpskim opštinama i prezentacija ostvarenih rezultata u opštinama
Milisav Aksić, Program podrške opštinskoj infrastrukturi
Javno - privatno pratnerstvo u Srbiji
10:00 - 10:30 Prezentacija javno - privatnog partnerstva u Srbiji
Milisav Aleksić, Program podrške opštinskoj infrastrukturi
Ana Marić, advokat, kancelarija pravnog savetnika
Gide Loyrette Nouel
10:30 - 11:00 Diskusija i pitanja
11:00-11:30 Pauza za kafu
Prevencija otpada, edukacija i podizanje svesti građana
11:30 - 12:00 Prevencija otpada i podizanje javne svesti
Kristin Dona, zadužena za Odeljenje za zaštitu životne sredine, grad Suren
12:00 - 12:30 Projekti o podizanju svesti građana
Dragan Marinković, grad Kragujevac
12:30 - 13:00 Prezentacija obrazovnih projekta
Stevan Jokić, Institut za nuklearne nauke Vinča
Inovativne tehnike i usluge
13:00 - 13:30 Prezentacija inovativnih tehnika u upravljanju otpadom, sa posebnim osvrtom na Lyon
Rože Favr, ECTI
13:30 - 14:00 Prezentacija inovativne usluge za smanjenje otpada i povećanje reciklaže
Hugo Burderiju, PO urbani sistemi preduzeća
Zatvaranje seminara
14:00 Radiša Milošević, predsednik odbora za zaštiti životne sredine, SKGO
Žan-Lui Testju, zamenik gradonačelnika Suren i potpredsednik Ujedinjenih gradova Francuske
Korina Koman, Savetnik za saradnju i kulturu, Francuska ambasada u Srbiji
Posle Podne Bilateralni susreti između srpskih i francuskih učesnika

Preuzmite program u PDF formatu Na vrh

Pedagogija održivog razvoja

Pojam održivog razvoja već sadrži primere pedagogije posredstvom problema i projekata. U okviru projekta Ruka u testu preveden je:

Na vrh

Prilozi u PDF formatu

Power point prezentacije

Na vrh